Cover photo for Giuse Vinh Quang Đặng's Obituary
Giuse Vinh Quang Đặng Profile Photo

Giuse Vinh Quang Đặng

September 16, 1954 — May 4, 2023

Brownsville, Texas

Giuse Vinh Quang Đặng

Cáo Phó
Chương Trình Thăm Viếng, Cầu Nguyện, và Nghi Thức Phát Tang

Giuse Đặng Quang Vinh

Sinh ngày 16 tháng 09 năm 1954 tại Vũng Tàu, Việt Nam.

Đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 30 chiều, ngày 04 tháng 05 năm 2023 tại Brownsville, Texas, USA.

Hưởng thọ 68 tuổi.

LINH CỮU QUÀN TẠI

Nhà Quàn Darling-Mouser (Funeral Home)

945 Palm Boulevard, Brownsville, Texas, USA 78520

(956) 546-7111  *  www.darlingmouser.com

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG, THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

❖ Chủ Nhật, ngày 07 tháng 05 năm 2023 – Tại Nhà Quàn

▪ 9:00 am - 3:00 pm – Thăm viếng và cầu nguyện
▪ 2:00 pm – Nghi thức phát tang

▪ Linh cữu sẽ được hỏa táng trong tư nhân tại Hỏa tang Val Verde (Crematorium)

Donna, Texas

Tang Gia Đồng Kính Báo

Cáo phó này thay thế thiệp tang.

BROWNSVILLE, TX. - Giuse Vinh Quang Đặng entered into eternal rest on Thursday, the 4th of May 2023 in Brownsville, Texas. He was sixty-eight years of age.

Vinh was born on September 16, 1954 in Vũng Tàu, Việt Nam, son of the late Ông Viết Mậu Đặng and Bà Phương Thị Huynh.

Visiting hours will be held on Sunday, the 7th of May 2023 between the hours of nine o’clock in the morning and three o’clock in the afternoon, with a funeral prayer ritual to occur at two o'clock Sunday afternoon within the Darling-Mouser Funeral Home Stateroom.

Private Cremation will follow at Val Verde Memorial Gardens Crematorium in Donna, Texas.

Memories of Vinh may be shared at www.darlingmouser.com.

Personalized funeral arrangements directed by Steven R. Hieu Bailey and Staff have been entrusted to the care of Darling-Mouser Funeral Home at 945 Palm Boulevard in Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111.

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Giuse Vinh Quang Đặng, please visit our flower store.

Past Services

Visiting Hours / Thăm viếng và cầu nguyện

Sunday, May 7, 2023

9:00am - 3:00 pm

Darling-Mouser Funeral Home State Room

945 Palm Blvd, Brownsville, TX 78520

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Funeral Ritual / Nghi thức phát tang

Sunday, May 7, 2023

2:00 - 2:30 pm

Darling-Mouser Funeral Home State Room

945 Palm Blvd, Brownsville, TX 78520

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Private Cremation / Hỏa táng tư nhân

Val Verde Memorial Gardens Crematorium

6200 Val Verde Rd, Donna, TX 78537

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 52

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree